Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Θρησκείες, θεσμοί, πολιτισμοί μέσα στο έργο του αποστόλου Παύλου. Συνάντηση και υπέρβαση εν Χριστώ"

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι"
Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την προώθηση και καλλιέργεια των Παύλειων σπουδών, σε συνεργασία με το θεματικό ερευνητικό δίκτυο Κ.Ε.Ε.Π. του Τμήματος και με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα:
«ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩι»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου και την Τετάρτη 13 Μαϊου 2015 στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η έρευνα και η μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο απόστολος Παύλος, και ευρύτερα οι πρώτες Παύλειες χριστιανικές κοινότητες, αντιμετώπισαν και διαλέχθηκαν με την πολυθρησκειακή και πολυπολιτισμική κοινωνία της εποχής τους. Στόχος του συνεδρίου είναι η εμβάθυνση και η ανάδειξη της θεολογικής σκέψης και της κοινωνικής πρακτικής, που η αποστολική παράδοση κληροδοτεί σ’ εμάς σήμερα για παρόμοια θέματα.
            Οι εισηγήσεις θα εστιάσουν σε πολλαπλές προσεγγίσεις των μαρτυριών για το έργο του αποστόλου Παύλου στον προκείμενο τομέα, όπως: ερμηνεία των Παύλειων κειμένων μέσα στην περιβάλλουσα συνάφειά τους, εξέταση της ερμηνευτικής τους πρόσληψης από την πατερική και εκκλησιαστική παράδοση, ερμηνεία της θεολογικής τους αποτύπωσης σε λειτουργικά και νομοκανονικά κείμενα, επανερμηνεία των Παύλειων κειμένων μέσα στα σύγχρονα κοινωνικά συμφραζόμενα.
Προσκεκλημένοι εισηγητές:
Daniel Gerber, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
Denis Fricker, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου
Anne Pénicaud, Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λυών
Nathalie Siffer, Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου