Απολογισμός εναρκτήριου έτους 2013-14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013-14
(Γ.Σ. Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας αρ. 526/17.07.2014)
 
Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου έχει πραγματοποιήσει κατά το εναρκτήριο έτος της λειτουργίας του, από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014, τις εξής δράσεις και εκδηλώσεις:
1)      Διοργάνωση εναρκτήριας επιστημονικής ημερίδας στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με θέμα «Η οικουμενικότητα του αποστόλου Παύλου» (27/06/2013).
Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. (500 ευρώ, υπόλοιπο 0).
2)      Επιστημονική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. στη Βέροια σε συνεργασία με το Exegeticum, το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (14/11/2013).
Χρηματοδότηση από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (έξοδα οδηγού) και από την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. (έξοδα μετακίνησης αυτοκινήτου).
3)      Διοργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας σε συνεργασία με το Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του ίδιου Τμήματος με θέμα «Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Από την οικουμενική στην ησυχαστική θεολογία» (27-28/03/2014).
Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. (1.200 ευρώ, υπόλοιπο 0) και από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (έξοδα μετακίνησης ομιλητών της αλλοδαπής).
4)      Δημοσίευση του απολογισμού του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου «Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Από την οικουμενική στην ησυχαστική θεολογία» από τη Διευθύντρια του Κέντρου στο ἐγκριτο περιοδικό «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», τόμ. 85, τευχ. 1, Ιαν.-Μαρτ. 2014, σσ. 352-360.
5)      Δημιουργία ιστοσελίδας του Κέντρου με την τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Σημασιολογικού Ιστού του Α.Π.Θ. Η ιστοσελίδα λειτουργεί με ευθύνη της Διευθύντριας του Κέντρου και ενημερώνεται συνεχώς με γραπτό και φωτογραφικό υλικό.
Η Διευθύντρια του Κέντρου
Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια