ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Το Διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ», το οποίο διοργάνωσαν τα δύο ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος, το Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και το Κέντρο Αποστόλου Παύλου, σε συνεργασία με το Δίκτυο Κειμενικής και Ερμηνευτικής Εκκλησιαστικής Παράδοσης του Τμήματος, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, στο Δ΄ αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Υπήρξε, κατά κοινή ομολογία όλων, μία πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα συμβολή στην έρευνα και μελέτη της ερμηνευτικής πρόσληψης του κειμένου και της θεολογίας του αποστόλου Παύλου από τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά και, ευρύτερα, από την ησυχαστική θεολογία που εκπροσωπεί. Συγκεκριμένα, οι εργασίες του δεν περιορίσθηκαν στο πρόσωπο ή στο έργο μεμονωμένα του ενός ή του άλλου αγίου, αλλά εστίασαν στη συνάντηση της θεολογικής τους σκέψης και στον διάλογο που προέκυψε από τη συνάντηση αυτή μέσα στον ενιαίο χώρο της εκκλησιαστικής παράδοσης. Με την πληθωρική συμμετοχή των ειδικών επιστημόνων και με την πρωτοτυπία των εξειδικευμένων εισηγήσεων εργάσθηκε κατά δύναμη για την καλλιέργεια μιας ερμηνευτικής προσέγγισης που συνδυάζει τη βιβλική με την πατερική θεολογία, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός κλάδου αλλά και αξιοποιώντας την ενιαία ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση. Το Συνέδριο ανέδειξε την αδιάπτωτη συνέχεια και τον σύμφωνο διάλογο της θεολογικής ερμηνείας των Γραφών από την αποστολική έως την ησυχαστική εποχή και μέχρι σήμερα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας.

Κατά τις δύο ημέρες του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν 6 πυκνές συνεδρίες, στις οποίες μίλησαν 21 ομιλητές, 16 καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και 5 καθηγητές άλλων Τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Το Συνέδριο παρακολούθησαν καθηγητές των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής  του Α.Π.Θ.,  θεολόγοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σχολικοί σύμβουλοι, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής, αλλά και αρκετοί ενδιαφερόμενοι από άλλους χώρους. Η συμμετοχή του κοινού και ο διάλογος που ακολουθούσε τις διαλέξεις των εισηγητών επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του θέματος και των θέσεων που διατυπώθηκαν κατά τις συνεδρίες. Τα πορίσματα του Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου, σε έγκριτες ιστοσελίδες ακαδημαϊκών ειδήσεων και εκκλησιαστικών πρακτορείων και στα Χρονικά επιστημονικών περιοδικών.

Εκτενή περιγραφή των εργασιών του Συνεδρίου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ετικέτες βλ. στο: http://stpaulcentre.web.auth.gr/el/node/19

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διευθύντρια του Κέντρου Αποστόλου Παύλου