Διεθνές επιστημονικό συνέδριο "Απόστολος Παύλος και Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Από την οικουμενική στην ησυχαστική θεολογία"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.
 
                                                                                                Θεσσαλονίκη, 20/3/2014
 
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και τα ερευνητικά του Κέντρα, το Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και το Κέντρο Αποστόλου Παύλου, σε συνεργασία με το Θεματικό Δίκτυο του Τμήματος για την Κειμενική και Ερμηνευτική Εκκλησιαστική Παράδοση (Κ.Ε.Ε.Π.), διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα την οικουμενική και ησυχαστική θεολογία του αποστόλου Παύλου και του αγίου Γρηγορίου Παλαμά.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, στο Δ´ Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ώρα έναρξης την Πέμπτη στις 10.30 π.μ.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδείξει πτυχές της θεολογικής σκέψης των δύο ανδρών, που συγκλίνουν και συναντώνται σε θέματα της πνευματικής εν Χριστώ ζωής, και να προβάλει τον τρόπο πρόσληψης της Παύλειας διδαχής από την Παλαμική ερμηνευτική. Ιδρυτής της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης ο απόστολος Παύλος στους καιρούς της ρωμαϊκής παγκοσμιοποίησης, και επίσκοπος της βυζαντινής πόλης ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στα κρίσιμα χρόνια της συνάντησης της χριστιανικής Ανατολής και Δύσης, ζυμώνουν μέσα στην ίδια παράδοση τον Άρτον τον Ζώντα και τον προσφέρουν ως λόγο και ως βίωμα στους «πεινῶντας και διψῶντας την δικαιοσύνην».
Το γενικό θέμα του Συνεδρίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας ερμηνευτικής προσέγγισης, που συνδυάζει τη βιβλική με την πατερική θεολογία, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του καθενός κλάδου, αλλά και αξιοποιώντας την ενιαία ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση. Από αυτή την άποψη, με τις ειδικές εισηγήσεις, που θα αναπτυχθούν στις συνεδρίες της διημερίδας, δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουμε στη θεολογική σκέψη των δύο κορυφαίων θεολόγων της Εκκλησίας.