Διοικητικό και Επιστημονικό Συμβούλιο

Διοικητικό και Επιστημονικό Συμβούλιο: Συγκρότηση με απόφαση Συγκλήτου, Γ.Σ. αρ. 2880/05-02-2014 (αρ. θέματος 43).
 
Διευθύντρια:          
 
Κυριακούλα Παπαδημητρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Καινής Διαθήκης
 
Μέλη:

Χρήστος Οικονόμου, καθηγητής Καινής Διαθήκης

Δέσπω Λιάλιου, καθηγήτρια Δογματικής

Συμεών Πασχαλίδης, καθηγητής Πατρολογίας και Αγιολογίας

Αθανάσιος Παπαρνάκης, αναπληρωτής καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, επίκουρη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης

Ευαγγελία Δάφνη, επίκουρη καθηγήτρια Παλαιάς Διαθήκης