Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Κέντρο Αποστόλου Παύλου
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 996679
 
Fax: 2310996679
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:  kyp@past.auth.gr