Καλωσορίσατε στο Κέντρο Αποστόλου Παύλου

Το Κέντρο Αποστόλου Παύλου είναι ένα Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο για τις Παύλειες σπουδές. Ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Συνεδρία αρ. 2862/26-06-2013) μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Συνεδρίαση αρ. 501/09/04/2013). Λειτουργεί στο πλαίσιο του Θεματικού Δικτύου του Τμήματος για την Κειμενική και Ερμηνευτική Εκκλησιαστική Παράδοση (ΚΕΕΠ) και διευθύνεται από επταμελή επιστημονική Επιτροπή.
 
Αντικείμενο του Κέντρου είναι:
Η μελέτη του προσώπου και του έργου του αποστόλου Παύλου και της συμβολής του στη Θεολογία, στην Ιστορία και στον Πολιτισμό διαχρονικά και πανανθρώπινα, καθώς επίσης και της συνεισφοράς του στην οικουμενικότητα του Χριστιανισμού
 
Σκοποί του Κέντρου του Αποστόλου Παύλου είναι:

  •  Η ενθάρρυνση της έρευνας των Παυλείων σπουδών με διεπιστημονικό τρόπο, όχι μόνο μέσω της Θεολογίας, αλλά επίσης και μέσω της Φιλολογίας και Γραμματολογίας, μέσω της Ιστορίας και των Νομικών επισημών, μέσω της Ηθικής και της Κοινωνιολογίας, μέσω της Αρχαιολογίας και της Τέχνης
  • Η προώθηση διεθνώς της ορθόδοξης ερμηνευτικής προσέγγισης της Παύλειας γραμματείας και η συμβολή στους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς διαλόγους σύμφωνα με το οικουμενικό πνεύμα της Ορθόδοξης Θεολογίας
  • Η παροχή σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπαιδευτικών και ερευνητικών ευκαιριών για Παύλειες σπουδές σε προχωρημένο επίπεδο και σε σύζευξη με τους επιστημονικούς κλάδους που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και με θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σ’ αυτά τα πεδία σπουδών
  • Η ανάπτυξη και παραγωγή νέου ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τις Παύλειες σπουδές και με τις επιπτώσεις της στη Θεολογία και στον Πολιτισμό
  • Ειδικά, η παρουσίαση και η ανάδειξη της επίδρασης του αποστόλου Παύλου και του έργου του στη ζωή και στον πολιτισμό της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και των Φιλίππων, και γενικά της Μακεδονίας, όπου ο απόστολος ίδρυσε αρκετές εκκλησίες.

 
Διευθύντρια του Κέντρου:
Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
 
Διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
54124 Θεσσαλονίκη
e-mail: kyp@past.auth.gr